24. kesäkuuta 2014

Juhannuskokko Kolmajärven rannalla

Kolman juhannuskokko houkutteli viileään mutta kauniin aurinkoiseen kesäiltaan runsaasti väkeä. Kokon sytytti Pauli Aholainen, ja komeasti kokko roihusikin. Kuvat juhannuskokolta on nyt saatu verkkoon, tässäpä muutamia maistiaisia. Lisää kuvia löytyy kylän Picasa-albumista. Mainittavaa lienee, etteivät toisessa kuvassa näkyvät paloautot olleet paikalla hälytystehtävissä, vaan ihan muuten vaan ihailemassa Joroisissa poltettavia juhannuskokkoja.

Kokon kokosi kyläyhdistys ja illan muonituksesta vastasi Järvikylän maa- ja kotitalousyhdistys.  Kolman Tarmo puolestaan oli rakentanut uimarannalle uusia pöytiä.

16. kesäkuuta 2014

Adressi Kolman koulun korjaamisen ja säilyttämisen puolesta

Kolman koulun koululaiset ovat olleet koululta evakossa väistötiloissa ns. Peltihallilla Joroisten kirkonkylällä sen jälkeen, kun terveystarkastaja laittoi koulun käyttökieltoon rakennuksessa esiintyneen voimakkaan hajun vuoksi. Kevään aikana suoritetuissa putkiston kuvauksissa sekä muissa tutkimuksissa ilmeni useita puutteita ja korjaustarpeita. Kustannusarvio kaikille korjauksille on noin 500 000 €, uuden koulun rakentaminen maksaisi noin 750 000 €. Välttämättömien korjausten kustannus olisi kuitenkin huomattavasti pienempi, noin 100 000 €. Joroisten kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 21.5, ettei se esitä kunnanhallitukselle koulun peruskorjausta tai osittaista korjausta, vaan sen lakkauttamista ja lasten siirtämistä kirkonkylän ja Kuvansin ala-asteille. Me allekirjoittaneet vetoamme Joroisten kunnan päättäjiin elinvoimaisen ja kylälle tärkeän koulumme korjaamisen ja säilyttämisen puolesta.

Joroisten kunta on saanut valtakunnallistakin tunnustusta lapsiystävällisyydestään, ja se on mainittu tavoitteena kuntastrategiassa. Kolman kylän aluetta on pyritty kehittämään myös kunnan puolelta, muiden muassa Kolman Koto –hankkeen merkeissä. Kunnan toivotaan jatkavan tätä pitkäjänteistä kehittämistyötä ja edelleen panostavan kunnan eri osien kehittämiseen. Kun kyläkeskukset pysyvät elinvoimaisina ja asuttuina, myös koko kunnan vetovoimaisuus säilyy ja kasvaa. Asukkailla on mahdollisuus valita erilaisten asumismuotojen välillä, oman mielenkiintonsa ja omien mieltymystensä mukaan. 

Lasten kannalta kyläkoulussa opiskelussa on monia hyviä puolia. Pienissä yksiköissä, joissa ollaan päivittäin yhteydessä eri luokka-asteiden oppilaiden kesken, kanssakäyminen on aktiivista. Yhdysluokat ja pieni koulu mahdollistavat monipuoliset opetusmenetelmät, joiden avulla pystytään huomioimaan hitaammat ja nopeammat oppilaat joustavasti. Pienten koulujen yhdysluokkien edut liittyvät lapsen sosiaaliseen kasvuun ja omatoimisuuteen. Yhteisöllinen toiminta vähentää koulupudokkaita ja ehkäisee syrjäytymistä. Kyläkoulussa lapset saavat jatkaa lapsuuttaan pidempään välituntileikein, majojen rakentamisella metsiin, yhteisillä leikeillä, ikään, kokoon tai sukupuoleen katsomatta. Kyläkoulussa oppilaiden vanhemmat tuntevat toisensa ja koulun henkilökunnan. Yhteistyö koulun ja vanhempien välillä on tiivistä. 

Kyläkoulu ei ole tärkeä ympäristö vain oppilaille, vaan myös koko kyläyhteisölle. Koulun piirissä tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia myös koulun ulkopuoliseen toimintaan. Kyläkoulu on kaikille kylän asukkaille avoin keskus, jossa eri-ikäiset voivat harrastaa ja kokoontua yhdessä. Tällä on erityisen tärkeä merkitys lasten ja nuorten identiteetin kehitykselle sekä kaikkien kyläläisten hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle. Koululla on toimintaa ympäri vuoden. Koulun tiloja käyttävät mm. Soisalo-opisto, 4H-kerho ja seurakunta erilaisten kerhojen, tapahtumien ja leirien pitopaikkana. Kolman koulun tiloissa toimii myös etenkin työssäkäyville perheille tärkeä ryhmäperhepäivähoito. Siirtyminen ryhmiksestä koulun puolelle sujuu saumattomasti, kun ympäristö ja isommat lapset ovat jo osittain tuttuja. 

Kolman koulun oppilasennuste on selvästi kasvava. Joroisten kunnan kouluverkkosuunnitelman 2013-2018 mukaan Kolman koulun oppilasmäärä vuosien 2012-2018 aikana vaihtelee 45 ja 53 oppilaan välillä. Koulun oppilasmäärän kasvu edesauttaa myös kylän säilymistä elinvoimaisena ja houkuttelevana asuinpaikkana. Kylälle on viime aikoina muuttanut useita uusia lapsiperheitä. Asukasmäärän kasvu on positiivista kehitystä sekä kylän että kunnan kannalta. 

Kolman koulun säilyttämisen puolesta
Allekirjoittaneet

Vanhempainyhdistyksen aktiivit kiertävät keräämässä nimiä adressiin Kolmalla. Jos adressi ei syystä tai toisesta tule luoksesi, voit myös itse mennä adressin luo. Adressi on allekirjoitettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Varkaudentie 2302, Maavesi (Anne Vänttinen)
  • Hietarannantie 18, Maavesi (Markus Hytönen)
  • Pasalantie 296, Kolma (Katja Komi)
  • Kollinjoentie 73, Kolma (Minna Holma, parhaiten tavoitettavissa klo 17 jälkeen ja viikonloppuisin. Kannattaa soittaa ensin, p. 040 761 0010)
Adressin voi allekirjoittaa myös verkossa adressit-palvelussa

12. kesäkuuta 2014

Juhannusta juhlitaan myös Kolmalla

JUHANNUSKOKKO sytytetään perjantaina 20.6. klo 21 Kolmajärven rannalla, Uimarannantiellä. Järvikylän maa- ja kotitalousyhdistys myy muurinpohjalettuja, makkaraa ja kahvia klo 20 alkaen. Tervetuloa!

Alla muutamia kuvia viime vuoden juhannusaatolta:

9. kesäkuuta 2014

Kevätretken kuvat nyt verkossa!

Kolman kevätretken kuvat ovat nyt jaossa. Lisää kuvia löytyy kyläyhdistyksen Picasa-galleriasta.