20. syyskuuta 2020

Kolman koulurakennuksen tulevaisuus?

Kolman koulu suljettiin vuonna 2014. Olemme tämän jälkeen kokoontuneet jo lukuisia kertoja etsimään vaihtoehtoja rakennuksen käytön jatkamiselle; ensin kouluna ja myöhemmin muita vaihtoehtoja miettien. Edelleen rakennus kuitenkin seisoo tyhjänä ja tekniikaltaan riisuttuna kylän keskeisellä paikalla, pääväylän vieressä.

Syyskuun alussa asiaa jälleen pohdittiin. Todettiin, että vaikka koulun ostaminen ja kunnostus rahoituksen puolesta onnistuisi, niin löytyykö kylältä talkootyötä kunnostuksen omarahoitusosuutta kattamaan. Kunnostuksen lisäksi on huomioitava vuosittaiset ylläpitokustannukset; niitä varten pitäisi saada myös vuosittaisia tuloja. Koska rakennuksen omistaminen ja huoltaminen on pitkän aikavälin kysymys, kaikkein tärkein kysymys kuitenkin kuuluu: onko kylän nuoremmalla väellä uskoa asiaan?

Onhan niin, että nuori väki ei juurikaan omilta kiireiltään osallistu kyläseurojen toimintaan, mutta onko nuorempi polvi valmis ottamaan haasteen vastaan viimeistään sitten, kun vanhempi väki ei vaan enää jaksa? Tähän asiaan olisi hyvä saada nuorempien kyläläisten ja perheiden kannanottoja.

Ajatuksia ja näkemyksiä asiasta toivotaan jaettavan syyskuun loppuun mennessä. Avataan siis asiasta rakentava keskustelu!

Asiasta voi käydä keskustelua myös kylän facebook-sivulla tai lähettää pohdintansa sähköpostitse.