9. helmikuuta 2015

Kolman kyläyhdistyksen lausunto Kolman koulun lakkauttamisesta


Lausunto (pdf) on luovutettu Joroisten kunnanhallitukselle 3.2.2015

Kolman kyläyhdistys ry lausuu Kolman koulun mahdollisesta lakkauttamisesta seuraavaa: Kolman kylällä koulu ja koulun yhteydessä toimiva ryhmäperhepäivähoitopaikka tulee säilyttää.

Kolman kyläyhdistys pitää koulua keskeisenä tekijänä kylän elinvoimaisuuden ja aktiivisen ja monipuolisen toiminnan näkökulmasta. Koulu ei palvele pelkästään oppilaita vaan tuo ohjelmaa koko kylän arkeen. Koululla järjestetään säännöllisesti niin kyläyhdistyksen, vanhempainyhdistyksen kuin muidenkin Kolmalla toimivien järjestöjen kokouksia ja kokoonnutaan harrastamaan mm. Soisalo­opiston kursseilla ja erilaisissa urheilutapahtumissa ja ­kilpailuissa. Koululla juhlitaan äitienpäivinä, lauletaan Kauneimpia joululauluja joulun alla ja otetaan vastaan uutta vuotta. Kolman koululla järjestettävään toimintaan osallistuu kyläläisiä kaikista ikäryhmistä.

Kolmalla toimiva kyläkoulu tukee voimakkaasti kylän yhteisöllisyyteen kasvua, kylän sisäistä kehittämistä ja palvelee mitä suurimmissa määrin myös Joroisten kunnan strategiassaan itselleen asettamia arvoja maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämisestä, toimivista lähipalveluista, turvallisesta arjesta viihtyisässä ympäristössä ja etenkin lapsiystävällisyydestä. Kyläyhdistys näkee kyläkoulun ja sen yhteydessä toimivan ryhmäperhepäivähoidon olevan mitä suurimmissa määrin kyliä aktivoivaa ja aktiivisena pitävää toimintaa.

Urheiluseura Kolman Tarmon kanssa tehty yhteistyö koulun pihapiirin urheilupaikkojen ja uimarannan hoidosta palvelee paitsi koulua myös koko kylää. Kolman koululla luonto on lähellä, ja kyläyhdistyksen näkemyksen mukaan esimerkiksi ympäristökasvatusta voisi tästä syystä koulussa luontevasti jopa lisätä.

Ilman toimivaa koulurakennusta kyläläisten harrastustoiminnan ja yhteisten kokoontumisten järjestäminen Kolmalla vaikeutuu. Pysyäkseen jatkossakin elinvoimaisena Kolman kylä tarvitsee koulunsa, ryhmäperhepäivähoitopaikkansa ja kokoontumispaikkansa.

Kyläyhdistys näkee, että toteutuessaan Kolman koulun lakkauttaminen olisi paha takaisku kylän kokonaisvaltaiselle kehittämiselle, heikentäisi Kolman seudun elinvoimaisuutta ja lähipalvelujen saatavuutta ja olisi kaiken muun ohella paha imagotappio lapsiystävällisyyttä strategiassaan korostavalle Joroisten kunnalle.

Kolman kyläyhdistys ry:n puolesta


Heli Viinikainen 
puheenjohtaja

Virva Leväinen 
sihteeri